Menu

Sosyal Medya

Intranet Uygulamaları

Intranet Uygulamaları

Şirketiniz bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla oluşturulan Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Basit bir anlatımla şirket içi İnternet de denilebilir. Oscar Medya,  şirketinizin ihtiyaç analizini yapar ve bu ihtiyacı en doğru şekilde karşılayacak yazılımlar üretir.